Chính Sách & Quy Định Chung

Chính Sách & Quy Định Chung

Chính sách
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin 1
veryNGONcom không thu thập thông tin cá nhân của bất cứ ai nếu không phải là khách hàng của hệ thống 1Shop của chúng tôi
Admin @veryNGON | 14/12/2023 17:13
Chính Sách Đổi Trả Hàng & Hoàn Tiền
Chính Sách Đổi Trả Hàng & Hoàn Tiền 1
Những quy định và đổi trả hàng của hệ thống VeryNGON
Admin @veryNGON | 14/12/2023 17:23
Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hóa
Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hóa 1
Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hóa
Admin @veryNGON | 14/12/2023 17:11
Chính Sách & Quy Định Chung
Chính Sách & Quy Định Chung 1
Các tính năng hoặc ứng dụng của 1Shop cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây 1Shop có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web
Admin @veryNGON | 14/12/2023 17:17
Chính Sách Và Quy Định Thanh Toán
Chính Sách Và Quy Định Thanh Toán 1
Những thông tin về thanh toán mà người mua hàng trên hệ thống 1Shop cần hiểu và nắm rõ để có được trả nghiệm tốt nhất
Admin @veryNGON | 14/12/2023 17:05